11.6.2018 / Gösterim Sayısı : 646

İMAR BARIŞI TEBLİĞİ YAYIMLANDI

​           06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resimi Gazete'de yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları içeren Tebliğ'de 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesinde yer alan Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

      Tebliğ'de Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları yer almaktadır.

        İzin alınmadan tesis edilmiş tarımsal amaçlı yapı (ahır, ağıl, kümes vb) sahipleri 31.10.2018 tarihine kadar gerekli başvuruları yapmaları ve belirlenen ücreti ödemeleri halinde söz konusu Tebliğ'den yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi alabileceklerdir. 

        Tebliğ'in detaylarına http://www.resmigazete.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.


''