Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği

Şube Müdürü


Fevzi ATMACA

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür V.

Veteriner Hekim

Tel: 0288-214 16 18 Dahili: 161

Şube Müdürümüzün Özgeçmişi


 
ADI SOYADIFevzi ATMACA
ÜNVANIVeteriner Hekim
TELEFON0 288 214 35 47/161
E-POSTA ADRESİfevzi.atmaca@tarimorman.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİBandırma - 1983
EĞİTİM DURUMU İstanbul Üsküdar Selimiye Veteriner Sağ. Mes. Lisesi 2000
Kars Kafkas Üni. Veteriner Fakültesi 2006
 
 
YABANCI DİLİngilizce - Orta
MEDENİ DURUMUEvli - 1 kız, 1 erkek olmak üzere 2 çocuk
​ÇALIŞMA HAYATI
2003 - 2008 Kars İli Selim İlçesi
2008 - 2009 Çanakkale İli Çan İlçesi
2009 - 25.06.2018 Kırklareli İli Babaeski İlçesi
25.06.2018 -  Kırklareli İl Müd. Hay. Sağ. ve Yet. Şb. Müd V.

 


 
 

Personel Listesi

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Personel Listesi
Adı SOYADIGöreviDahili  E-Posta Adresi
Fevzi ATMACAŞube Müdür. V.161fevzi.atmaca@tarimorman.gov.tr
Mustafa KARATAŞVeteriner Hekim154mustafa.karatas@tarimorman.gov.tr
Hakan KILINÇVeteriner Hekim155hakan.kilinc@tarimorman.gov.tr
Filiz SEZERVeteriner Hekim159filiz.sezer@tarimorman.gov.tr
Tufan SÜERDENVeteriner Hekim158tufan.suerden@tarimorman.gov.tr
Ayhan ZEYBELVeteriner Hekim158ayhan.zeybel@tarimorman.gov.tr
Yeşim YILMAZVeteriner Hekim156yesim.yilmaz@tarimorman.gov.tr
Yıldız Pınar DURAKVeteriner Hekim160yildizpinar.durak@tarimorman.gov.tr
Özgür KURTVeteriner Hekim160kurtozgur@tarimorman.gov.tr
Hasan ZORLUTUNAVeteriner Hekim160hasan.zorlutuna@tarimorman.gov.tr
Sertan DURAKVeteriner Hekim158sertan.durak@tarimorman.gov.tr
Oğuz GÖÇVeteriner Hekim157oguz.goc@tarimorman.gov.tr
Serhat ÖZGÜRVeteriner Hekim152serhat.ozgur@tarimorman.gov.tr
Subutay KENARMühendis154subutay.kenar@tarimorman.gov.tr
Selin ÇEKENVeteriner Hekim
156selin.ceken@tarimorman.gov.tr
Kazım AKBULUTVet. Sağ.Tek.157kazim.akbulut@tarimorman.gov.tr
​Şerif TÜRKYILMAZ​Tekniker​155​serif.turkyilmaz@tarimorman.gov.tr
Mustafa KÜÇÜKKARALARVet. Sağ.Tek.162mustafa.kucukkaralar@tarimorman.gov.tr
Şükrü AKGÜNEŞVet. Sağ.Tek.156sukru.akgunes@tarimorman.gov.tr
Soysal TABANLIVet. Sağ.Tek.157soysal.tabanli@tarimorman.gov.tr
Mehmet BAYARVet.  Sağ.Tek.   162mehmet.bayar@tarimorman.gov.tr
Mehmet GÜVENSağlık Teknikeri152guven.mehmet@tarimorman.gov.tr
Gürsel GÜÇLÜTeknisyen155gursel.guclu@tarimorman.gov.tr
Orhan BİRİCİK Vet.Hekim 153
orhan.biricik@tarimorman.gov.tr
​Onur KARADAĞ
​Vet. Hek.

onur.karadag@tarimorman.gov.tr
​Mehmet BULDUK
​Vet. Hek.

mehmet.bulduk@tarimorman.gov.tr

Şube Müdürlüğünün Görevleri

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünün görevleri

1) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,

2) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek

3) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,

4) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,

5) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

6) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

7) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

8) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,

9) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

10) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

11) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

12) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,

13) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,

14) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

15) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,

16) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,

17) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek, Hayvancılık üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak.

18) Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve denetlenmek,

19) Su ürünleri satış yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

20) İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve türevleri ile bunlarla iştigal eden işletme ve tesislerle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslar ve yetkiler doğrultusunda yürütmek,

21) Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle denetlemek.

22) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

23) Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Dilekçe Örnekleri

''