Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme

Şube Müdürü

Evren GÜLPINAR

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür V.

Ziraat Mühendisi

Tel: 288-2141092 Dahili: 145

Şube Müdürümüzün Özgeçmişi


ADI SOYADIEVREN GÜLPINAR
ÜNVANIZİRAAT MÜHENDİSİ
TELEFON0288 214 3547 (145)
E-POSTA ADRESİevren.gulpinar@tarimorman.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİBakırköy/İstanbul
01.09.1985
EĞİTİM DURUMU ​ ​ ​Adnan Menderes Üniversitesi (2004-2008)
Ziraat Fakültesi
Ziraat Mühendisi
Zootekni/Zooteknist
YABANCI DİL 
MEDENİ DURUMUEvli-1 çocuk sahibi
ÇALIŞMA HAYATI ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​2009-2013 Sarıkamış İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
2013-2015 Kırklareli İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Ve Örgütlenme Şubesi
2015-...      Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü Şube Md. V.
2016-...      Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Md. V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 ​

Personel Listesi

KIRSAL KALKINMA ve ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

Adı-Soyadı

Görevi

Dahili

E-Posta Adresi

​Evren GÜLPINARŞube Müdür V. ​145
​evren.gulpinar@tarimorman.gov.tr
 

Didar TOP

 

Mühendis

 

144

didar.top@tarimorman.gov.tr
Ersin GÖKTEN ​Mühendis ​144 ​ersin.gokten@tarimorman.gov.tr
​Ferhat CÜNE ​Mühendis ​143 ​ferhat.cune@tarimorman.gov.tr
​Burak POLATOĞLU
​Sosyolog
​143
​burak.polatoglu@tarimorman.gov.tr
 

Rahmi OCAK

 

Tekniker

 

143

rahmi.ocak@tarimorman.gov.tr
 

Samih YILMAZ

 

Tekniker

 

142

samih.yilmaz@tarimorman.gov.tr 

Engin KARAGÖZ İdari Büro Görevlisi 144

engin.karagoz@tarimorman.gov.tr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şube Müdürlüğünün Görevleri

KIRSAL KALKINMA ve ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1- Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

2- Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,

3- 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

4- Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,

5- Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dâhilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,

6- İl dâhilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye isletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini isleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,

7- Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

8- Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,

9- İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,

10- Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,

11- Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin il ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

12- Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

13- Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, elkitabı, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

14- Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

15- Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

''