Koordinasyon ve Tarımsal Veriler

Şube Müdürü


Hasan DOĞAN

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü

Tel: 288-2142023 Dahili: 138

Şube Müdürümüzün Özgeçmişi

ADI SOYADI Hasan DOĞAN
ÜNVANIŞube Müdürü
TELEFON (0288) 2142023/138
E-POSTA ADRESİ
DOĞUM YERİ VE TARİHİ1965/Pülümür
EĞİTİM DURUMU ​ ​ YABANCI DİLÜniversite
 
 
İngilizce
 
MEDENİ DURUMU Evli 
ÇALIŞMA HAYATI ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
1985-1989 yılları  Bitlis/Adilcevaz, 1989-2004 yılları, Tunceli-
 Pülümür,2004-2012 yılları Çanakkale/Bozcada ve 
 Gökçeada İlçe Müdürü ve 12.12.2012 tarihinden 23.10.2017 tarihine kadar
 Kofçaz İlçe Müdürü olarak görev yaptım.25.10.2017 tarihinden itibaren Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım.
 
 
 
 
 
 
 

Personel Listesi

Hasan DOĞAN
Şube Müdürü 138
dogan.hasan@tarimorman.gov.tr
Çağla TETİK Mühendis  141cagla.tetik@tarimorman.gov.tr
​İlker ÖZEL ​​Mühendis ​139 ​ilker.ozel@tarimorman.gov.tr
​Mehmet Hulki KOCAKAYA ​Mühendis ​140 ​mehmethulki.kocakaya@tarimorman.gov.tr
Güner ÖNTekniker ​140  guner.on@tarimorman.gov.tr
Birgül KILIÇTekniker ​141 birgul.kilic@tarimorman.gov.tr
​Aydın GÜÇLÜ ​Teknisyen ​104 ​ aydin.guclu@tarimorman.gov.tr

Şube Müdürlüğünün Görevleri

KOORDİNASYON ve TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1-İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,

2-Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal ettirmek,

3-Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.

4-İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,

5-İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek,

6-Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,

7-Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak, istatistik ve dokum çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (ĐVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (CMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

8-Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak,

9-Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

10-Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

11-Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,

12-2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun uygulanmasını sağlamak

13-Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

14-Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek

15-Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

''