Pınarhisar

İlçe Müdürü


Özay DENİZLİ
Pınarhisar İlçe Tarım Müdür V.
Ziraat Mühendisi
Tel  :0288-615 10 19
Faks:0288-615 10 34

İlçe Müdürümüzün Özgeçmişi


​ADI SOYADI
​Özay DENİZLİ
​ÜNVANI
​İlçe Müdürü Vekili
​TELEFON
5323832824​
E-POSTA ADRESİ​
ozay.denizli@tarim.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
 SİLİVRİ-18.03.1976
​ ​


EĞİTİM DURUMU
 ​
​Hasan Özvarnalı İlkokulu(1987)

Silivri Lisesi(1993)

T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü(1999)

​İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Biyoloji Öğretmenliği(2002)
   YABANCI DİL
​​İngilizce
 ​MEDENİ DURUMU
​Bekar​









ÇALIŞMA HAYATI
 1999-2000 Öztürkler Un Fabrikası-Sorumlu Yönetici

2001-Fethi Erkoç İ.Ö.O. -Fen bilgisi Öğretmenliği

2003-2004 -Gazitepe İ.Ö.O.-Matematik-Fen Bilgisi Öğretmenliği

2003-2004- Hasan Özvarnalı İ.Ö.O. -Fen bilgisi Öğretmenliği

2004-2005- Necip Sarıbekir Lisesi- Biyoloji Öğretmenliği

2005-2006-Gümüşyaka İ.Ö.O.Fen Bilgisi Öğretmenliği

 2005-2006-Gümüşyaka Lisesi Biyoloji Öğretmenliği

 2007-2017-Babaeski İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (Ziraat Mühendisi)

2017-2017-Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü(Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube)(Ziraat Mühendisi)

17.11.2017- Halen-Pınarhisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (İlçe Müdürü Vekili)

 ​ ​ ​ ​ ​ ​

Personel Listesi

PINARHİSAR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

Adı Soyadı Unvanı E-Posta Adresi
Özay DENİZLİ
​Ziraat Mühendisi(İlçe Müdür V.)
ozay.denizli@tarim.gov.tr
Yahya ULUCAVeteriner Hekim  yahya.uluca@tarim.gov.tr
Ahmet KÜSİM ​Veteriner Hekim  ahmet.kusim@tarimgov.tr
Kürşad KAYMAK ​Veteriner Hekim kursad.kaymak@tarim.gov.tr
​Büşra DEMİR ​Veteriner Hekim ​busra.demir@tarim.gov.tr
​İbrahim YILMAZ
​Veteriner Hekim
ibrahim.yilmaz@tarim.gov.tr
Volkan ATAV ​Mühendis ​volkan.atav@tarim.gov.tr
​Ayşe SARIKAYA
​Mühendis
ayse.sarikaya@tarim.gov.tr
​Özlem TÜYSÜZ ​Mühendis ​​ozlem.tuysuz@tarim.gov.tr
​Fatih YAMAN
Mühendis
fatih.yaman@tarim.gov.tr
​Muammer AKAY
Mühendis
muammer.akay@tarim.gov.tr
​Müge BATIRCA
Mühendis
muge.batirca@tarim.gov.tr
​Fatih ALTIN
Mühendis
fatih.altin@tarim.gov.tr
Osman HOCAOĞLU Vet.Sağlık Tek.  osman.hocaoglu@tarim.gov.tr
Muharrem BİLGE Teknisyen  muharrem.bilge@tarim.gov.tr
Yasin İNCEOĞLU Memur   yasin.inceoglu@tarim.gov.tr
Engin GÜNALP İşçi  engin.gunalp@tarim.gov.tr








 
                                                 

Hizmet Standartları

PINARHİSAR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI  

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ                               (EN GEÇ)
1     

 

 

 

 

 

 

 

Tarımsal Amaçlı Arazi Kullanımı

1- Başvuru Dilekçesi (Kamu Kuruluşlarından)

2- Arazinin Tapu Kaydı

3- 1/5000 Ölçekli Harita veya Çapı

4- 1/25000 Ölçekli Harita (Rapora Konu Arazi İşaretli)

5- Noterden Taahhütname

6- Çiftçilik Belgesi

7- Mimari Proje

8- Yer Seçim Raporu

9- Dekont (Etüd ücreti)

 

15 Gün
2      

 

 

 

 

 

Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı

1- Başvuru Dilekçesi (Kamu Kuruluşlarından)

2- Arazinin Tapu Kaydı

3- 1/5000 Ölçekli Harita veya Çapı

4- 1/25000 Ölçekli Harita (Rapora Konu Arazi İşaretli)

5- Vaziyet Planı ve İş Akış Şeması

6- Toprak Koruma Projesi (Gerekli Görülürse ) ve / veya Noter Tasdikli Taahhütname

7- Dekont (Etüd ücreti)

 

1 Ay
3     
 

İfraz ve Hisseli Satışlar

 

1-Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı

2- Tapu Kaydı (Çaplı Kroki)

 

7 Gün
    
4Mera İşgali İle ilgili Şikâyetler

1-Matbu Dilekçe

 

 

15 Gün
5Mera Tahsis Amacı Değişikliği Uygulamalarında 14. Madde Gereğince

 

 

1-T.A.D. istenen Meranın Kadastro Tekniğine Uygun hazırlanmış harita ve krokisi

2- Vaziyet Planı

3-Yatırımın Kaynağını belirten belge,

4- Fizibilite Raporu

5- İşletme ruhsatı

6- Turizm ve OHAL Bölgesi olduğunun belgelenmesi

7- ÇED Raporu

8- Köy Yerleşim Planı ve Köy ihtiyar heyeti kararı

9- İmar planı ve meclis kararı

10- Gen kaynaklarının korunması, milli park ve muhafaza ormanı kurulması, sel ve erozyon ile mücadele için ağaçlandırma taleplerinde Üniversite ve Araştırma Enstitülerinden uygunluk raporu

11- Geri dönüşüm sözleşmesi

12- Teminat mektubu

13- 20 yıllık ot bedeli

14- Komisyon ve Teknik Ekip harcırahları yatırılması

15- Komisyonun gerekli gördüğü belgelerin temini

 

 

 

2 Ay
6

Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt

Ve ÇKS Belgesi Verilmesi

 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından Onaylı) ( Her müracaatta gerekli)

3-Tapu Müdürlüğünden "Kayıtlarımıza Uygundur" ibareli, onaylı tapu fotokopisi ( İlk müracaatlarda gerekli)

4-T.C. Nüfus Kayıt Cüzdanı Fotokopisi (İlk müracaat)

5-Formlar

—Çiftçi Kayıt Formu

—Tarımsal Faaliyetler Formu

—Arazi Bilgileri Formu

-Muvvaffakatname -2 Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için)

-Muvvaffakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için)

—Arazi Kiralık İse Kira Sözleşmesi

 

2 saat
7Mazot ve Gübre Desteklemesi

1-Mazot-Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçesi

2- 50 dekar ve üzeri arazilerde mazot gübre desteklemesinden faydalanabilmek için Bakanlığımız referans laboratuarlarında yapılmış toprak analizi raporu,

 

1 saat
8Toprak Analizi Desteklemesi1-Akredite olmuş bir laboratuardan getirilen toprak analiz belgesi ve başvuru dilekçesi1 saat
9Organik Tarım Desteklemesi

1- Başvuru dilekçesi

2- Organik Tarım Sistemi"ne kayıtlı olduğuna dair belge

1 saat
10Sertifikalı Fidan/Tohum Kullanımı Desteklemeleri

1-Başvuru dilekçesi (Ek-1)

2-Talep Formu (Ek-2)

3-Tohumluk Satış Faturası (Tohumluk Bayisi tarafından faturanın arkasına "bu fatura ile satışı yapılan tohumluk ……... Tarih ve …………nolu sertifikaya aittir", ifadesi yazılarak tasdik edilecektir.)

4-Tohumluk Sertifikası (Tohumluk sertifikaları 1 Temmuz 2008, 31 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlenmiş olmalıdır.)

5- Güncelleştirilmiş ÇKS Belgesi

 

 

 

1 saat
11Sertifikalı Fidan/Tohum Üretim Desteklemeleri

1-ÇKS Belgesi

2-Müracaat Formu

3-Tohumlu Yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form ( sözleşmeli tohumluk üretimi yapıyor ise)

4-Tohumluk sertifikası

5-Tohumluk Beyannamelerinin Onaylı Sureti

6-Tohumculuk Kuruluşu Olduğunu Gösterir Belge ( TÜGEM tarafından verilir)

7-Tohum Satış Faturası ( Satış işleminden sonra)

 

3 Gün
12

PRİM UYGULAMALARI

 

 — Başvuru Dilekçesi

 — Alım-Satım Belgesi (Fatura veya Mustahsil Makbuzu) ve/veya Borsa Alım-Satım Beyannamesi.

 

1 saat
13Yem Bitkisi Desteklemeleri

1- Başvuru Dilekçesi

2- Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF)

3- Gerektiğinde İl/İlçe Müdürlüğünce istenecek diğer belgeler

1 saat
14Anaç Sığır-Manda Yetiştiriciliği Desteklemeleri

1- Anaç sığır desteklemesinde; ekinde başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan icmal hazırlama yetki belgesi bulunan yetiştirici örgütlerinin başvuru dilekçesi,

2- Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi,

 

1 saat
15Buzağı Desteklemesi

Müracaat Dilekçesi

 

 

1 saat
16Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri

1- Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerince üyelerinin üyelik durumunu da belirten ve ekinde başvuru listeleri olan dilekçe

2- Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin Merkez Birliğince düzenlenmiş icmal hazırlama yetki belgesi

 

 

1 saat
17Arı Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi (kovan)

1- Dilekçe (Ek–1)

2- Arılık ve Koloni Bildirim Formu (Ek–2)

3- Arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu

 

15 dakika
18Arı Konaklama Belgesi

1- Konaklama belgesi formu

2- Hayvan Sağlığı Raporu (Sevk raporu)

 

 

15 gün
19Ana Arı Yetiştiriciliği Üretim izni

1-Ana arı üreticileri inceleme ve değerlendirme formu

2-Bakanlık ana arı taahhütnamesi

3-Ana arı üreticisi kurs belgesi

4–10 adet damızlık ana arı faturası, üniversiteden veya Bakanlıktan 10 adet yerli arı ekotipi belgesi

 

60 gün
20Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi
 1. Başvuru dilekçesi
 2. Sınav sonuç belgesi
 3. Ziraat Mühendisi diploması
 4. Vergi levhası
 5. Nüfus cüzdan fotokopisi
 6. Tarım danışmanlık sertifikası
 7. Sigortalılık belgesi
5 iş günü
21Yurtiçi Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sevk İşlemleri 

1-Menşe Belgesi,

2-Sığırlar için hayvan pasaportları,

3-Şap Aşısı Bilgileri

4- Hayvan Sahibi ve nakliyecinin T.C. kimlik numaraları

5-Nakil edileceği işletme numarası   

2 saat
22Büyükbaş Hayvanların Turkvet sisteminde nakil işlemleri

1-Başka il veya ilçelerden alınan hayvanlara ait yurt içi veteriner sağlık raporu

2-İlçe köy ve beldelerden alınan hayvanlara ait menşe belgesi

İşletme Sahibinin işletme numarası

20 dk
23

Brusella S19 Genç Aşılaması Desteklemeleri Başvurusu

 

1-Matbu dilekçe

2-Uygulanan Aşılara ait (Brucella S19-Şap) Aşı Serumlama Makbuzları

 
24Brusella Rev1 Genç Aşılaması Desteklemeleri Başvurusu

1- Matbu dilekçe

2- Uygulanan Aşıya ait (Brucella Rev1) Aşı Serumlama Makbuzu

 
25Gıda Üretim Yerleri Çalışma İzni ve Gıda Sicili
 1. Dilekçe,
 2. Bağlı bulunduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
 3. Şirketler için; şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticari Sicil Gazetesi aslı ya da noter onaylı sureti/Şahıslar İçin: Vergi Levhası.
 4. İmza Sirküleri sureti
 5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının (GSM) noter onaylı sureti.
 6. Kapasite raporu,
 7. Sorumlu Yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge(Meslek odası olmayanlardan istenmez)

İl Müdürlüğü

30 gün

Bakanlık 

60 Gün

26Gıda Üretim İzni
 1. Beyanname (Tebliği yayımlanan ürünler için),
 2. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun etiket örneği,
 3. Akım şeması (Tebliği yayımlanmamış ürünler için),
 4. Yüzde bileşim (Tebliği yayımlanmamış ürünler için),
 5. Marka Tescil veya Başvuru Belgesi (Sadece ürettiği yerde satanlar için gerekmez)

İl Müdürlüğü

30 gün

Bakanlık 

60 Gün

27

Amatör Balıkçı Belgesi

Verilmesi

 1. Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
20 Dk.
28

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

 

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı

(Tebliğ No: 2009/34)

 

Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

1. Makine-Ekipman Bilgi Formu

2. ÇKS Belgesi

3. Teknik Şartname

4. Vadesi geçmiş SGK ve vergi borcu olmadığına dair belge

5. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura

6. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru

    Sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

7. Traktör ruhsatının fotokopisi

 

 

 

 

45 GÜN

29

 

 

Genel Kurul

1-) Yönetim Kurulu Kararı

2-) İlan ve Gündem

3-) Bakanlık Temsilci Ücretlerinin Yatırıldığına dair Maliye Vezne Alındı Makbuzu

01 OCAK

30 HAZİRAN

ARASI

30

 

 

Proje Uygulamaları

1-) Genel Kurul Kararı

2-) Yönetim Kurulu Kararı

3-) Müracaat Dilekçesi

4-) ÇKS Belgesi ( Kooperatif )

5-) Ara Mizan

 

 

 

31

 

Çiftçi Malları Koruma

 

1-Her yıl Aralık ayı içerisinde hazırlanan Ç.M.K. Bütçelerinin Ocak ayının 15 ine kadar Murakabe Kuruluna onaya sunulmak üzere İl Müdürlüğüne teslim edilmesi

Her yıl

 Ocak ayının

15 ine kadar

32

 

Çiftçi Malları Koruma

1-Yıl içerisinde kesilen İdari Para Cezalarına 10 gün içerisinde itiraz edilir. İtiraz edilmez ise cezanın kesinleşmesi

Ödeme emri

süresi 7 gün

33

 

 

Çiftçi Malları Koruma

1- Cezaya itiraz edilmesi durumunda ilgili Ç.M.K. Başkanlığından cezaya ilgili Bekçi görgü zaptı, Ceza tebliğ varakası, Ç.M.K. Kararı istendikten sonra bu belgelere göre Murakabe Heyetince cezanın değerlendirilmesi

Değerlendirme neticesinde itirazın reddine veya kabulüne karar verilmesi

 

1 AY

34

 

GÜBRE BAYİLİĞİ MÜRACAATI

 

1-Ticaret Sicil Kaydı (Fotokopisi)

2-Vergi Levhası fotokopisi.

3-Gübre Lisans Tescil Belgeleri

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-Gübre bayisi olmak istediğine ilişkin dilekçe.

6- Gübre Üreticileri veya Gübre Dağıtıcıları ile Yapılacak Gübre Bayilik Sözleşmesi

 

 

 

 

 

15 GÜN

''