Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü


Ulaş AY
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube  Müdür V.
Ziraat Mühendisi
Tel:0288-214 10 72 Dahili:148


Şube Müdürümüzün Özgeçmişi

ADI SOYADIUlaş AY
ÜNVANIŞube Müdürü
TELEFON0 (288) 214 35 47-148
E-POSTA ADRESİulas.ay@tarimorman.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİPınarhisar - 08.08.1977

EĞİTİM DURUMU ​ ​ ​Koloğlu İlkokulu
Pınarhisar Ortaokulu
Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi - İstanbul
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü - Lisans
2013 - Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD Yüksek Lisans
Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD Doktora (Tez aşamasında)
Anadolu Üniversitesi AÖF Adalet Bölümü 2. sınıf
YABANCI DİLİngilizce (YDS 72.50, YÖKDİL 71.25)
MEDENİ DURUMUEvli - 2 Çocuk
ÇALIŞMA HAYATI ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​14.02.1995 - 31.05.2000 Büyükorhan İlçe Tarım Müdürlüğü - Vet. Sağ. Tek.
 15.06.2000 - 07.07.2001 Lüleburgaz İlçe Tarım Müdürlüğü - Mühendis
 11.07.2001 - 25.07.2014 Kırklareli GTHB İl Müdürlüğü - Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü - Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü - Mühendis
 25.07.2014 - 30.10.2017 Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Ziraat Yüksek Mühendisi
 30.10.2017 - Halen Kırklareli GTHB İl Müdürlüğü - Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü
 
 
 
 
 
 


Personel Listesi

  Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Personeli ​ ​
Adı SoyadıGöreviDahili E-Posta Adresi
Ulaş AY​Şube Müdür V.​148ulas.ay@tarimorman.gov.tr
​Canan GÖKTEN​Mühendis102canan.gokten@tarimorman.gov.tr
​Gökalp MUZİKACI​Mühendis102​gokalp.muzikaci@tarimorman.gov.tr
​Mehmet Hayrettin ERKMEN
​Harita Mühendisi
​167
​hayrettin.erkmen@tarimorman.gov.tr

Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) Çayır, mera, yaylak ve kıslaklar ile umuma ait otlak ve çayırların tespit, tahdit ve tahsisi ile ilgili programlar hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmalarını sağlamak, 

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya mülkiyetinde bulunan çayır ve meraların gelistirilmesi amacıyla imar, ıslah ve ihya tedbirlerini almak, mevzuata uygun kullanımını temin etmek için gerekli program ve projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
c) Ekolojisi uygun olan bölgelerde ve marjinal alanlarda çok yıllık yem bitkileri üretiminin artırılması ve yapay mera kurulması için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, bununla ilgili tesvik tedbirlerini almak ve uygulatmak,
ç) Sulu ve kuru tarım alanlarında yem bitkileri, ot ve tohum üretimini gelistirmek için gerekli projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
d) Uygulanan ve uygulanacak olan projelerin personel, hizmet içi eğitim, bütçe ve kredi ihtiyaçlarını tespit etmek, karsılanması için programlar hazırlamak, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
e) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak,
f) Ülke hayvancılığının ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının giderilmesi için gerekli çalısmaları yapmak, bununla ilgili yurtiçi ve yurtdısı projeler hazırlamak ve hazırlatmak, uygulamasını sağlamak, silaj yapımının yaygınlastırılması için gerekli tedbirleri almak, 
g) Bakanlığın çalısma sahası içerisinde erozyonu önleyici tedbirleri almak, ilgili kuruluslarla ortak projeler hazırlamak, hazırlanan projelere katkı sağlamak, sivil toplum örgütleri ile ortak çalısma programları hazırlamak ve hazırlatmak,
ğ) 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulacak tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine iliskin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülecek çalısmalara katkı sağlamak,
h) Konusu ile ilgili mevzuat teklifleri hazırlamak ve ilgili mevzuat çalısmalarına katılmak,
ı) Konusu ile ilgili desteklere iliskin teklifler gelistirmek, takip etmek ve destekleme faaliyetlerini yürütmek,
i) Ülke genelinde çayır, mera ve yem bitkileri ile ilgili bilgi sistemleri kurmak, veri tabanı olusturmak ve uygulanmasını sağlamak,
j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.''