İdari ve Mali İşler

Şube Müdürü

Yakup AYAR

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

Tel: 0288- 2141946

Şube Müdürümüzün Özgeçmişi

ADI SOYADI

Yakup AYAR

ÜNVANI

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

TELEFON

288-2141946

E-POSTA ADRESİ

yakup.ayar@tarimorman.gov.tr

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

Trabzon 01.06.1968

EĞİTİM DURUMU ​ ​ ​

1986 Samsun Veteriner Sağ. Tek. Mes. Lisesi

 

1995 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

 

1997 Anadolu Üniversitesi Vet. Sağ. Önlisans

 

 

YABANCI DİL

İngilizce (Orta Derece)

MEDENİ DURUMU

Evli

ÇALIŞMA HAYATI ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986 Yılından bu yana Kurumda çalışıyorum. 2010 Yılından beri Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel Listesi

         İDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

Adı Soyadı Görevi Dahili  E-Posta Adresi
Yakup AYAR Şube Müdürü 115yakup.ayar@tarimorman.gov.tr
İlhan KÜLLE Tekniker 126 ilhan.kulle@tarimorman.gov.tr
Gökhan BEZBAŞ Memur 112 gokhan.bezbas@tarimorman.gov.tr
Hasan GÜLLÜ Tekniker 120 hasan.gullu@tarimorman.gov.tr
Osman ENGİN Memur 125 osman.engin@tarimorman.gov.tr
​Hamide ŞENVELİ​V.H.K.İ.112hamidesenveligungor@tarimorman.gov.tr
Önder TÜRKOĞLU Teknisyen 126onder.turkoglu@tarimorman.gov.tr
Aydın TARA Teknisyen 121aydin.tara@tarimorman.gov.tr
Selçuk ÇAKIREL Teknisyen 125 selcuk.cakirel@tarimorman.gov.tr
Murat KÖKLER Kor.ve Güv. Memuru 111 murat.kokler@tarimorman.gov.tr
Hüseyin DOĞU Kor.ve Güv. Memuru 111 huseyin.dogu@tarimorman.gov.tr
Serpil ÇOBAN İşçi 111 serpil.coban@tarimorman.gov.tr
Semra ŞİŞKULAR İşçi 119semra.siskular@tarimorman.gov.tr
Yasemin İTMEÇ İşçi 120 yasemin.itmec@tarimorman.gov.tr
Nurcan PAPUDA İşçi172
 nurcan.papuda@tarimorman.gov.tr
Etem KILIÇ İşçi172
 etem.kilic@tarimorman.gov.tr
İbrahim PARAFAN İşçi 117 ibrahim.parafan@tarimorman.gov.tr
Recep ÇELİK İşçi  111  celikrecep@tarimorman.gov.tr
Tuncay YALÇIN İşçi 121 tuncay.yalcin@tarimorman.gov.tr
Ferhat CAN İdari Büro Görevlisi 117 canferhat@tarimorman.gov.tr
Emel ÇOKANMemur
 111
 emel.cokan@tarimorman.gov.tr
 Orkun CANLI
 Sürekli İşçi
 ​​​
 orkun.canli@tarimorman.gov.tr

 Volkan ÖZBEK
  Sürekli İşçi
  volkan.ozbek@tarimorman.gov.tr

​Anıl NİZAMOĞLU
​ Sürekli İşçi
anil.nizamoglu@tarimorman.gov.tr

​Faik Can OVARDA
​ Sürekli İşçi
faikcan.ovarda@tarimorman.gov.tr

​Necdet ŞİŞKULAR
 Sürekli İşçi​
necdet.siskular@tarimorman.gov.tr

​Seda GÜVENÇ
​ Sürekli İşçi
seda.guvenc@tarimorman.gov.tr

​Serdar YILMAZ
​ Sürekli İşçi
serdar-yilmaz@tarimorman.gov.tr

​Hayriye BAHADIR
​ Sürekli İşçi
hayriye.bahadir@tarimorman.gov.tr

​Bekir ÇARKÇI
​ Sürekli İşçi
bekir.carkci@tarimorman.gov.tr
​Özlem ÇETİNER
​ Sürekli İşçi
ozlem.cetiner@tarimorman.gov.tr
​Ömer Benli
​ Sürekli İşçi
omer.benli@tarimorman.gov.tr
​Özlem GÜNDOĞDU
​ Sürekli İşçi
gundogdu.ozlem@tarimorman.gov.tr
​Ersin FİDAN
​Sürekli İşçi
ersin.fidan@tarimorman.gov.tr
​Erkan BAHADIR
​Sürekli İşçi
erkan.bahadir@tarimorman.gov.tr

​Özge SERT
​Sürekli İşçi
​173
ozge.sert@tarimorman.gov.tr
​Fatih AKDAĞ
​Daimi İşçi
​173
​Eylem UĞRAŞ
​​Daimi İşçi
​119

Şube Müdürlüğünün Görevleri

İDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri isleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, tasıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

2- İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

3- İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak,

4- İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili is ve işlemleri bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin hizmet ve çalışmaları yapmak,

5- İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetimi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

6- İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,

7- İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve isletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

8- İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm is ve işlemleri yapmak,

9- Sivil savunma, seferberlik hizmetleri, yangından korunma vb konularda mevzuatına uygun faaliyette bulunmak, 

10- Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek,

11- İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

12- Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

''