T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Yayın Tarihi : 30.11.2020

Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik ile birlikte;

    1.Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kayıt altına alınma süresi uzatılarak sığır cinsi hayvanlarda 3 aydan 6 aya, koyun ve keçi türü hayvanlarda 6 aydan 12 aya çıkarılmıştır.

     2.Hayvan sahipleri tarafından işletmeye hayvan giriş-çıkışı veya alım-satımlarda 7 gün olan bildirim süresi 30 güne çıkarılmıştır.

    3.Göçer hayvan sevk güzergahı İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından belirlenecek olup, gidiş ve dönüş için tek veteriner sağlık raporu yeterli olacaktır.

     4.Bakanlık insan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla gerekli hallerde göçer hayvan sevklerine kısmi veya tam kısıtlama getirebilecektir.

    5.Nakil esnasında belgesi olmadığı tespit edilen hayvanlar için hayvan başına, nakil sonrasında işletmeye belgesiz getirildiği tespit edilen hayvanlar için hayvan sayısına bakılmaksızın işletme başına ceza uygulanarak hayvanların işletmelere kaydedilmesi sağlanacaktır.

Yetiştiricilerimize duyurulur.