T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ÇİFTÇİ ÇOCUKLARI ve GELECEĞİN POTANSİYEL ÇİFTÇİLERİ OLAN KÖY ve BELDELER İLE TAŞIMALI EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ANIZ YANGINLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLDİ

Yayın Tarihi : 9.6.2022

En önemli doğal kaynaklarımızın başında gelen topraklarımız tarımsal üretim ve geleceğimiz açısından çok önemli varlıklarımızdır. Tarım topraklarımızdan ekonomik bir şekilde yararlanmanın yanında gelecek nesillere de sağlıklı bir şekilde aktarabilmek en önemli amaçlarımızdandır. Zaman zaman değişik etkenlerden dolayı zarar gören topraklarımıza zarar veren unsurlardan biri de anız yangınlarıdır.

İlimiz genelinde uzun yıllardan beri anız yangınlarının azaltılması için başta eğitim olmak üzere idari olarak da çeşitli önlemler alınmaktadır. Her yıl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Valilik Tebliğinde anız yangınlarının azaltılmasına yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının "Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları"  bölümünde anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayırmaları hususu belirtilmiştir.

Anız yangınlarının azaltılması için yapılan faaliyetlerde eğitim çalışmalarının soruna önemli oranda çözüm olduğu gözlemlenmiştir.

Bu amaçla;

Anız yangınlarının engellenmesi ve bu doğrultuda çevre bilinci farkındalığı yaratmak amacıyla Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak merkez ilçeye bağlı köy ve beldeler ile taşımalı eğitim yapılan okullarda öğrenim gören çiftçilik ile iştigal eden ailelerin ve gelecekte potansiyel çiftçi olabilecek ortaokul öğrencilerine yönelik 06-09 Haziran 2022 tarihlerinde Müdürlüğümüz elemanlarınca anız yangınları konusunda eğitim verilmiştir.