T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KURBAN HİZMETLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 10.6.2022

10 Haziran 2022 tarihinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürümüz Sayın Dr. Durali KOÇAK başkanlığında ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla "2022 Yılı Kurban Hizmetleri Değerlendirme" toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Toplantıya İl Müdürümüz Mehmet AKSOY'da katılım sağladı.

Genel Müdürümüz Dr. Durali KOÇAK konuşmasında, ülkemiz hayvan varlığı, kurbanlık olarak kesilebilecek hayvan sayıları, Trakya'da kesilebilecek kurbanlık hayvan varlığı hakkında bilgi verdi. Toplantının daha verimli geçmesi için sunumların ardından karşılıklı görüş alışverişi şeklinde toplantıya devam edilmesinin daha faydalı olacağını ifade etti.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Bayram SERTKAYA yaptığı sunumda Bakanlıkça yürütülen yoğun mücadele neticesinde İstanbul'un Avrupa yakası dâhil tüm Trakya'nın şap hastalığından aşılı ariliğinin sağlanması ve Trakya'ya "Aşılı Arilik" statüsü verilmesi konularında ve Kurban Bayramıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda katılımcılardan gelen öneriler doğrultusunda;

1- Işıklı tabelalar aracılığıyla yol kontrollerinin artırılacağı konusunda duyurular yapılması, buradaki tüm kurumların katılımlarıyla basın toplantısı düzenlenerek konunun ciddiyetinin ortaya konulması, spot cümleler oluşturularak Bakanlık Sosyal Medya hesaplarından yayımlanması,

2- Riva hayvan sevk kontrol noktasında kontrollere devam edilmesi, otoyol işaretlemelerinin yapılması, trafik yoğunluğunu önlemeye yönelik tedbirlerin alınması, özellikle kaçak hayvan geçiş saatlerinde denetimlerin artırılması,

3- İçişleri Bakanlığı ile işbirliği sağlanarak tüm illerde kaçak hayvan sevki konusunda yol kontrollerinin artırılması,

4-  Vekâlet yöntemiyle kurban kesimi yapan sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirilerek kesimlerin Trakya Bölgesi dışında yapılması amacıyla toplantı ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması,

5- İstanbul İl Müftülüğü sekretaryasında Kurban Hizmetleri Komisyonu çalışmalarında tüm kurumların sahada aktif olarak yer alması,

6- Tüm kurumların Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe uygun olarak çalışmalara devam etmesi,

7- Kurban kesim yerlerinin Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe uygun olarak oluşturulması amacıyla İl Kurban Hizmetleri Komisyon Kararına madde eklenmesi,

8- Trakya'nın hastalıktan ari bölge olduğu, buraya yapılan hayvan sevklerinde vatandaşlarımızın daha hassas davranması konusunda bilgilendirme yapılması,

9-Trakya'da yetiştirici sayısının artırılması, yetiştiricilerin desteklenmesi, bu bölgeye yönelik hayvancılık destekleme projelerinin hazırlanması, kararları alınarak tüm katılımcılarla paylaşıldı.