T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İLİMİZDE HUBUBAT HASADININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE HASAT KONTROLLERİ BAŞLADI ...

Yayın Tarihi : 23.6.2022

Dünyada olduğu gibi ülkemiz insan ve hayvan beslenmesinde hububat önemli bir yer tutmaktadır. Artan dünya nüfusu ile birlikte yaşanan olaylar ülkelerin hububat üretiminin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Hububat üretiminin en önemli aşamalarından biri de hasattır. Her türlü emek harcanmış, masraf yapılmış ve ürünün toplanma aşamasına gelinmiştir. Bu aşamada elde edilen ürünün en az kayıpla depoya taşınması gerekmektedir. İlimizde yetiştirilen hububat ürününün tamamı biçerdöver ile hasat edilmektedir. Bu amaçla biçerdöver ile hasatta ürün kayıplarını en aza indirmek için her türlü önlemler alınmış ve kontrollere başlanmıştır.

İlimiz ülkemiz hububat (buğday, arpa, yulaf, çavdar) üretiminin önemli bir kısmını karşılamaktadır. Yıllar itibarı ile değişmekle birlikte yıllık ortalama 700.000 ton hububat ürünü elde edilmektedir. Biçerdöverle ile yapılan hububat hasadında dane kaybını yalnızca % 1 azaltmak ya da arttırmak, İlimizde yılda yaklaşık 7.000 ton ürüne denk gelmektedir. Bir başka deyişle hasat kayıplarını azaltmakla 7.000 ton ürünü ambara taşınmakta, hasat kaybını arttırmakla da 7.000 ton ürünü tamamen toprağa gömmekteyiz. Olayın ekonomik kaybın yanında günümüzde gıdanın, gıda içerisinde de en önemli paya sahip olan hububatın stratejik açıdan her geçen gün önem kazanması, hasat kayıplarını en aza indirmek daha da anlam kazanmaktadır.

Çiftçilerimizin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesini sağlamak amacıyla biçerdöver hasat kontrolleri İl ve İlçe Müdürlüklerimizdeki teknik ekipler tarafından etkin bir şekilde yapılmaktadır.

Hasadın başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemler alınmış ve bu konuda, bir Hasat Tebliği yayınlanmıştır. Ayrıca İl genelinde bir koordinatör ve koordinatör yardımcısı, merkez ve ilçelerde 48 yetkili kontrolör denetim yapmak üzere görevlendirilmiştir.

İl Hasat koordinatörlerimiz ve yetkili kontrolörlerimiz 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren hasat kontrollerine başlanmış olup, denetimler hasat bitene kadar devam edecektir. Hasat sırasında talimatlara uymayan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine cezai işlem uygulanacaktır. Tebliğe aykırı hasat yapanların İl ve İlçe Müdürlüklerimize bildirilmesi, ilimizde hububat hasadının başarı ile gerçekleştirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanarak Valilik kanalıyla 2022 yılı hasat sezonunda biçerdöverlerle hasatta uygulanacak esaslar ve dikkat edilecek hususları içeren Hasat Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2022/01) ve Anız Yakılmasının Önlenmesi Tebliği (Tebliğ No:2022/02) hazırlanmıştır.

Buna Göre;

I. BİÇERDÖVER İLE HASATTA:

İlimizde çalışacak biçerdöverler, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri kontrolörlerince sürekli kontrol edilecek kabul edilebilir sınırın üzerinde dane kayıplarına neden olan ve belgesi olmayan operatörler uyarılarak haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Hasat sırasında yüksekten biçim yapmak, ilerleme hızını yüksek tutmak ve biçerdöverlerin teknik ayarını yapmamak suretiyle dane kaybına sebep olan operatörler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Hasat olgunluğuna gelmemiş çiğli ürünler hasat edilmeyecektir.

Tarla sahipleri hasat sırasında tarlasının başında bulunacak ve fazla dane kaybına neden olan operatörleri uyaracak ve uyarıya uymayanları Tarım Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine bildireceklerdir.

Hububat mahsulünün tarlanın taşlık, engebeli, olması durumunda en fazla 15 cm, düz ve tesviyeli olması durumunda ise en fazla 10 cm. yükseklikten hasat edilecek, bu şekilde alçaktan biçim yapılarak tarlanın sürümünün kolaylaştırılacaktır. Orman sahalarına bitişik tarım alanlarında ve yol kenarlarında tarlası bulunan çiftçiler en az 8-10 cm genişliğinde toprağı sürerek emniyet bandı oluşturacaklardır.

Yangın tehlikesine karşı, biçerdöverlerde ve balya bağlama makinelerinde en az 2 adet (6 kg) yeni doldurulmuş (hasat dönemi dolum ve kontrollü) yangın söndürücüsü, yanmaz branda ve ilk yardım çantası bulundurularak, kazalara karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmış olacaktır. Yangın tehlikesi nedeniyle özellikle trafik yoğunluğu fazla olan yol kenarlarındaki tarlalar öncelikle hasat edilecektir.

Biçerdöverin bağlı bulunduğu yerin Ziraat Odası Başkanlığınca kayıt ve tescil edildiğine dair araç plakaları takılacaktır.

İlimizde bu yıl biçerdöverlerle hububat hasadında kabul edilen dane kayıp oranı %1,5 olarak belirlenmiştir. Yapılacak kontrollerde bu oran esas alınacaktır.

Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlar, Valilik Emrini umumi vasıtalar ile ilan ederek çiftçilere duyuracaklardır.

Valilik Hasat Tebliği ve Biçerdöver Kontrol Talimatı gereğince, yayınlanan bu bildiriye uymayanlar, engel olanlar ya da zorluk çıkaranlar hakkında görevli kontrolörlerin talebi halinde ilgili Makamlar ve Kolluk Kuvvetlerine müdahalesi sağlanacak ve yasal işlem yapılacaktır.

II. ANIZ YAKILMASININ ÖNLENMESİ

Geçmiş yıllarda sık görülen anız yangınlarının giderek azalmasına rağmen bazı köylerimizde hala bitki saplarının ekonomik değer taşımadığı, toprak yüzeyindeki böcek ve diğer zararlıların yok edilmesi, topraktan fazla ürün alınmaması gibi yanlış bilgilerle çiftçilerimiz tarafından anız yakıldığı duyumları alınmaktadır.

Hasat mevsimi ile birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da anız yakımı yasaklanmıştır. Çünkü anızların yakılmasıyla;

1-Ekolojik dengenin bozulmasına, dolayısıyla hava ve çevre kirliliğine sebebiyet verilmektedir.

2-Çevrede bulunan orman, koruluk, bağ-bahçe ve yazlık ekilişler zarar görmektedir.

3-Cephanelik ve benzinlik gibi yangına hassas tesislerin, Askeri, Tredaş ve Telekom'a ait enerji ve haberleşmede kullanılan telefon hatlarının ve direklerin tarla kenarlarından geçmesi tehlike arz etmekte ayrıca Yol ve Otoyollar şeridinde bulunan çam ağaçları ve çim alanları zarar görmektedir.

4-Yükselen dumanlar zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta, trafik kazaları ile can ve mal kaybına neden olmaktadır.

5-Toprak yüzeyi çıplak kaldığından su ve rüzgar erozyonuna sebep olmaktadır.

6-Daha fazla gübre ve zirai ilaç kullanılmasına neden olmaktadır.

7-Tarıma faydalı böcekler ölerek yok olmaktadır.

8-Anız yanması sırasında yangın bu ürünlerin de yanmasına sebebiyet vermektedir.

9-Anız yakılmasının topraktaki organik maddeyi her geçen gün daha da azaltacağı, ayrıca mevcut yeraltı mikroorganizmaların canlılık özelliklerini kaybettireceği, bunların sonucunda da toprağa verilen bitki besin maddelerinden bitkinin istenildiği gibi yararlanamamasına sebebiyet vermektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve doğal kaynakların yok edilmemesi için;

a) Biçerdöver ile hasatta mümkün olduğu kadar alçak biçim yapılmalı,

b)Hasattan sonra saplar toplanarak veya bağlatılarak kağıt, karton fabrikalarına gönderilmeli veya hayvan yemi olarak kullanılmalı,

c) Tarlada az miktarda kalan anız ve saplar sap parçalama makinesi veya diskaro ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Ayrıca orman alanlarına ve yol kenarlarına yakın tarlalarda hasattan hemen sonra emniyet şeridi oluşturmak amacıyla beş sıradan az olmamak üzere soklu pullukla sürüm yapılmalıdır.

Bu hususlara uyulması halinde topraklarımızın verimsizleşmesi önlenecektir.

İlimiz Merkez İlçe, İlçe ve Beldelerde Belediye Başkanlıkları ve Mahalle Muhtarlıklarınca; Köylerde Köy Muhtarlıklarınca ilan edilerek, anız yakanlar ve sebebiyet verenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Santral                : 214 35 47

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü         : 512 10 22-512 10 88

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü       : 681 50 32-681 50 30

Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü            : 762 20 11

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü     : 415 25 99-415 46 39

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü   : 714 10 21-714 10 24

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü       : 615 10 34-615 10 39

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü                : 318 10 15-318 10 68