T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIMSAL SULAMA EĞİTİMİ PROGRAMININ İLK EĞİTİMİ ARMAĞAN KÖYÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yayın Tarihi : 28.6.2022


Bilindiği üzere iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek için;

1-Suyun ve su kaynaklarının yönetimi,

2-Basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı,

3-Etkin su kullanımı,

4-Yenilenebilir enerji kaynaklarının sulamada kullanımı,

5-Bilişim ve uzaktan algılama ile suyu izleme,

6-Sulama desteklemeleri ve toprak-çevre koruma konularında hem üreticilerimizin hem de toplum bilincinin yükseltilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda stratejik öneme sahip olan tarımsal sulama konusunda Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca 2022-2023 yıllarını kapsar "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" çerçevesinde ulusal düzeyde eğitim seferberliği başlatılmıştır.

Buradan hareketle ilimizde uygulanmak üzere hazırlamış olduğumuz programımız gereği 27 Haziran 2022 günü Merkez İlçe Armağan köyünde Armağan-Çukurpınar Sulama Kooperatifi üyelerine yönelik Müdürlüğümüz personelince eğitim verilmiştir. 25 çiftçi-üreticinin katıldığı eğitimde Su ve suyun önemi ile Yüzey-Yağmurlama ve Damla Sulama konularında bilgilendirme yapılmış eğitim soru-cevap şeklinde sonuçlanmıştır.

Eğitim toplantıları-Demonstrasyon ve Tarla Günleri, Panel ve Çiftçi İnceleme Gezileri olarak gerçekleştirilecek eğitimlere 2022/2023 yılı içerisinde program dahilinde devam edecektir.  

Programın uygulanması ile tarımsal üretimde etkinlik ve verimliliği artırmak için modern sulama sistemlerinin kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağlanması hedeflenmektedir.