24.9.2018 / Gösterim Sayısı : 211

HAYVANCILIK İŞLETMESİ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN BİLDİRİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Buzağıların mevzuat gereği doğumdan itibaren 90 (Doksan) gün içinde küpelenmesi gerekmektedir. Küpelenecek buzağının annesi işletmede canlı olarak bulunmalıdır. 90 gün içerisinde  İl/ İlçe Müdürlüklerine bildirimde bulunmayan hayvan sahiplerine  doğumu 90 gün geçmesi halinde 915,00 TL Bildirim Cezası uygulanır ve buzağısı kayıt altına alınır. Yetiştiricilerin buzağılarına ait pasaportlarını 15 (Onbeş) gün içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerinden almaları gerekmektedir.
 2. Sığır cinsi hayvanların kulak küpelerinden birinin veya ikisinin düşmesi veya küpe üzerindeki bilgilerin silinmesi durumunda, yetiştiricilerimiz İl/ İlçe Müdürlüğümüze dilekçe vermek suretiyle düşen küpe müracaatında bulunmalıdırlar.
 3. Sığır cinsi hayvan alım satımlarında, alan ve satan kişiler 7 ( Yedi) gün içinde İl/ İlçe Müdürlüklerine hayvan pasaportunun ilgili kısımlarını doldurarak müracaat etmelidir.
 4. Hayvan sahipleri işletmelerindeki doğum ve ölüm durumlarını ''İşletmedeki Hayvan Bildirim Formu'' nu düzenleyerek İl/ İlçe Müdürlüğümüze teslim etmelidirler.

   

  KOYUN/KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN BİLDİRİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

   
 1. Kuzu ve oğlakların mevzuat gereği doğumdan itibaren 6 (altı) ay içerisinde küpelenmesi gerekmektedir. 6 ay içerisinde  İl/ İlçe Müdürlüklerine bildirimde bulunmayan hayvan sahiplerine  doğumu 6 ay geçmesi halinde 915,00 TL Bildirim Cezası uygulanır ve kuzu / oğlaklarına küpeleme işlemi yapılarak kayıt altına alınır. Yetiştiricilerimizin yeni kayıt yapılan hayvanlarına ait listeleri 15 (onbeş) gün içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerinden almaları gerekmektedir.
 2. Koyun Keçi türü hayvanların kulak küpelerinden birinin veya ikisinin düşmesi veya küpe üzerindeki bilgilerin silinmesi durumunda, yetiştiricilerimiz İl/ İlçe Müdürlüğümüze dilekçe vermek suretiyle düşen küpe müracaatında bulunmalıdırlar.
 3. Koyun Keçi Türü hayvanların alım-satımlarında, alan ve satan kişilerin 7 ( Yedi) gün içinde İl/ İlçe Müdürlüklerimize ''Koyun Keçi Türü Hayvan Nakil Beyannamesi'' ile bildirim yapmaları gerekmektedir.
 4. Hayvan sahipleri işletmelerindeki doğum ve ölüm durumlarını ''İşletmedeki Hayvan Bildirim Formu'' nu düzenleyerek İl/ İlçe Müdürlüğümüze teslim etmelidirler.

 

Küpesiz hiçbir hayvan için Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeyecek, mezbahalarda kesimi yapılmayacaktır!

 Değerli yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları sebebiyle bu hususlara dikkat etmeleri önemle rica olunur.


''