8.10.2018 / Gösterim Sayısı : 78

Çağımızın Sorunu Gıda İsrafına Dur Demeliyiz!

​          Günümüzün en büyük ve maalesef ki ciddiye alpta önemsemediğimiz sorunu gıda israfı ve etkileri. Üzücü durum şu ki: Dünya çapında herkese yetecek kadar yiyecek üretilmesine rağmen 300 milyonu çocuk olmak üzere 800 milyonu aşkın insanın açlık çekmesi. Bu durum ne denli bir israf yapıldığının gözle görülebilir bir örneğidir.  

         Nüfusun her yıl kayda değer oranda arttığı günümüzde bilinçsiz tüketim anlayışı, çeşitliliğin çoğalması, gereksiz ve amaçsız şekilde edinilmiş gıdaların artışı nedeniyle gıda israfı devasa boyutlara ulaşmış durumdadır. Araştırmalara göre dünyada her yıl 11 milyon kişi açlık veya yetersiz beslenme sebebiyle ölmektedir. Ama buna rağmen her yıl 1,3 milyar ton yiyecek israf edilmekte...

       Gıda kaynakları açısından önemli konumda olan ülkemizde de çok büyük israf var. Bir ekmek kırıntısının dahi yere düşmesine tahammül edemeyen milletimiz besin maddelerinin onda birini çöpe atmakta. İşte bu, yokluğunda bu kadar büyük sorunlara yol açtığını bildiğimiz, yaşam kaynağımız olan gıdalara karşı fazla acımasız olduğumuz gerçeğidir.

          İsrafın her türlüsünün karşısında olan atalarımız konu hakkında çok güzel atasözleri vardır. Özellikle gıda israfı tüm din ve inanışlarda yasaklandığı gibi Kuran'da ''Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz, çünkü Allah israf edenleri sevmez. 'ilahi uyarısı yer almaktadır. İbni Haldun'un ünlü eseri mukaddimede israfın her türlüsünün ülkelerin zayıflamasında önemli rolü olduğunu vurgular.

        Gıda İsrafını Önlemek

        Yapmamız gereken çok basit: tüketebileceğimiz kadar gıda almalıyız. Aşırı tüketim alışkanlıklarından vazgeçmeliyiz. Aldığımız fazla gıda bir süre sonra çöpe gidiyor. Bu hem bütçemize hem de çevreye zarar vermekte.Gıdaların nasıl doğru şekilde saklanacağını öğrenmek, gıdaların tadını korumasını ve çok daha uzun süre dayanmasını sağlayacak. Bu tamamen tüketicinin bilinç düzeyiyle doğru orantılı. Bilinçli bir toplum sayesinde gıdaların zamanından önce bozulmasını önleyerek israfın önüne geçebiliriz.

       Toplu tüketim yerleri olan; hastane, yatılı okul ve öğrenci yemekhanelerinde,  lokantalarda 'ekmek israfı önleme planlarının acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu da kişinin yiyebileceklerinden fazla ekmeği almamaları veya kendilerine ihtiyaçtan fazla ekmeğin servis edilmemesiyle gerçekleşebilir. Düşün ki dışarılarda bir yerde, attığın her ekmeğe muhtaç insanlar var.

       Teknolojimizin gelişmesiyle geri dönüşüm alternatifleri de gelişmekte olup, gıda israfının bu şekilde önüne geçebiliriz. Geri dönüşümü mümkün olmayan ihtiyaç fazlası gıdaların ise sahipli veya sahipsiz hayvanlara yiyecek olarak değerlendirilmesi de ayrıca düşünülmelidir.

       Kalan yiyecekleri çöpe atmadan önce aklınıza getirmelisiniz ki: bu çiftinin emeği, bu benim alın terim ekmek param, bu aynı dünyayı, belki aynı mahalleyi paylaştığım insanların kurtuluşu.Milli servetimize hep beraber sahip çıkmalı, israfın önüne geçmeliyiz.

         Ünlü aktör Morgan Freeman'ın çok güzel bir sözü vardır: insanlık, Afrikalı bir anne çocuğuna "Tabağındaki yemek bitecek!" diye bağırdığında kurtulacak.


''