Tarımsal Desteklemeler


2018 ÜRETİM YILINDA YAPILACAK  TARIMSAL  DESTEKLEMELEME BİRİM FİYATLARI

ALAN BAZLI DESTEKLER

Ürünler

Mazot (TL/da)

Gübre (TL/da)

Toplam Destek (TL/da)

Buğday,Arpa,Çavdar,Yulaf,Tritikale

15

4

19

Çeltik,Pamuk

40

4

44

Yağlık Ayçiçeği,Soya Fasulyesi,Dane Mısır,Patates

19

4

23

Nohut,Mercimek,Kuru Fasulye                                           

14

4

18

Aspir

 

12

4

16

Fındık,Yem Bitkileri,Yaş Çay,Soğan, Kanola, Diğer Ürünler

10

4

14

Nadas                                    

6

-

6

 

 

 

 

Toprak Analizi Desteği:        

  Her 50 da analiz için Toprak Analizi Lab.na  40TL


Organik Tarım Desteği

(TL/da)

1.Kademe Üretim

100

2. Kademe Üretim

70

3. Kademe Üretim

30

4. Kademe Üretim

10

 

Organik Hayvancılık Desteği

(TL/kovan)

Arılı Kovan

10İyi Tarım Uygulamaları Desteği

Sertifika

(TL/da)

Meyve,Sebze

Bireysel

50

Grup

40

Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler

Bireysel

100

Grup

50

Örtüaltı

Bireysel, Grup

150

Çeltik

Bireysel, Grup

10

Su Ürünleri

Sertifika

(Kr/kg)

Alabalık, Çipura,Levrek(250.000 kg'a kadar 250.000 kg dahil)

Bireysel, Grup

25

 

Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmeleri Desteği  :

100 TL/da

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği    :

170 TL/da


Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği

(Kr/kg)

Yağlık Ayçiçeği

40

Kütlü Pamuk

80

Soya Fasulyesi

60

Kanola

50

Aspir

55

Dane Mısır

3

Buğday,Arpa,Yulaf,Çavdar,Tritikale

5

Çeltik

10

Kuru Fasulye,Nohut, Mercimek

50

Zeytinyağı

80

Yaş Çay

13  • Su kısıtlı havzalarda;  2017 yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave %50 destek ödenir, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.                      
  •  Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havzası dışında yetiştirilmesi durumunda Mazot Gübre ve Fark Ödemesi Des. ödenmez

DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

 (TL/da)

Aspir,Kanola (Kolza), Susam

4

Çavdar, Tritikale, Yulaf

6

Çeltik

8

Arpa, Buğday

8,5

Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi

10

Yerfıstığı, Yonca

15

Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya

20

Patates

80

 

Sertifikalı Fidan /Fide Kullanım Desteği

 (TL/da)

STANDART

SERTİFİKALI

Bodur-yarı bodur meyve türleri ile bahçe tesisi

100

400

Çilek fidesi desteği

_

400

Diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi                    (bağ ve nar hariç)

100

280Sertifikalı Fidan Üretim Desteği                                                (Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler)

 (TL/adet)

Aşılı Fidan

1

Aşısız Fidan

0,5Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Dest:

6000 işletmede  işletme başına  600TL

 

Geleneksel Zeytin Bahçeleri Rehabilitasyon Desteği :

100 TL/da

 

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

 (TL/kg)

Arpa, Çavdar, Tritikale, Yulaf

0,08

Buğday, Patates

0,10

Çeltik

0,25

Soya

0,35

Aspir, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut

0,50

Susam

0,60

Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi

1,50

Yerfıstığı

0,80

Kanola

1,20

Yonca

4,00

Orijinal/Temel ve Üstü Tohumluk Üretimi

Aldığı Desteğe %100 ilave

 

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği:

38.000 TL

 

Çevre Amaçlı Tarım Arazi, Korunması Desteği:

 (TL/da)

1.Kategori

30

2.Kategori

60

3.Kategori

135

 

Yem Bitkileri Desteği

 (TL/da-yıl)

Çok Yıllıklar

90 TL/da/yıl

Tek Yıllıklar

60TL/da

Silajlık Mısır

100TL/da

Kuru Şartlarda Ekilişi Yapılan Yem Bitkileri

40TL/da/yıl

Bakanlıkça Belirlenen Hayvancılık Yetiştiricilik Bölgesinde Yer Alan İllerde Yem Bitkisi Ekilişine

Aldığı Desteğe İlave %25Bombus Arısı Desteği:

60 TL/koloni

 

  • Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda; 2017 yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük  için yem bitkisi desteğine  ilave %50 destek ödenir.           

Buzağı/Malak/Manda Desteği

 (TL/Baş)

4 ay ve üzeri buzağı

350

Soy kütüğüne kayıtlı

500

Döl kontrollü Boğanın Yavrusu

İlave 50

Yetiştirici Bölgesi İlleri

İlave 200

Anaç Manda

250

Soy kütüğüne kayıtlı Manda

400

Malak

150

Soy kütüğüne kayıtlı Malak

400

 

Çoban İstihdam Desteği :

200 baş ve üzeri Küçükbaş(koyun-keçi)anaç hayvan İşletmelere 5.000 TL

                                                                                 

Damızlık Koyun-Keçi Yetiştirme Desteği:

25 TL/hayvan

 

Mardin,Siirt,Şırnak anaçTiftik Keçilerine:

İlave 20 TL

 

İpekböceği Desteği

 (TL/adet/kg)

Tohum (kutu)(adet)

70

Yaş koza (kg)

50

 

Arıcılık Desteği

 (TL/adet)

Arılı kovan

10

Ana arı

15

Damızlık ana arı

40

 

Düve Alım Desteği:

100 başa kadar düve bedelinin  %30'u  ödenir.

 

Atık Desteği

 (TL/baş)

Büyükbaş hayvan atıkları (aşılama sonrası)

1000

Küçükbaş hayvan atıkları (aşılama sonrası)

150

 

Hastalıktan Ari İşletme Desteği

 (TL/baş)

Hastalıktan ari işletme

450

Onaylı süt çiftliği

80(ilave)

Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

Aşı Desteği

 (TL/baş)

Büyükbaş Aşı Uygulama

1,5

Küçükbaş Aşı Uygulama

1,00

Büyükbaş Küpe Uygulama

1,5

Küçükbaş Küpe Uygulama

1,00

           

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

 (TL/da)

Örtüaltında Biyoteknik mücadele desteği

120

 Örtüaltında Biyolojik mücadele desteği

400

Örtüaltı paket toplamı

520

Biyoteknik mücadele desteği

50

Biyolojik mücadele desteği

50

Açık alanda paket toplamı

100Su Ürünleri Desteği

(TL/kg-adet)

Alabalık

250.000 kg'a kadar (250.000 kg dahil)

0,75

250.001-500.000 kg

0,375

Yeni türler

250.000 kg'a kadar (250.000 kg dahil)

1

250.001-500.000 kg

0,5

Kapalı Sistem Üretim(kg)

250.000 kg'a kadar (250.000 kg dahil)

0,5

250.001-500.000 kg

0,25

Midye(kg)

250.000 kg'a kadar (250.000 kg dahil)

0,05

250.001-500.000 kg

0,025

Kilogram Üstü Alabalık Üretimi(kg)

250.000 kg'a kadar (250.000 kg dahil)

0,25

250.001-500.000 kg

0,125

Hastaliktan Ari Kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği(Adet)

2500 adet'e kadar

60

2501-5000 adet

30

Balık Tanıma Kartı(adet)

 

0,03

                                              

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi

(TL/Gemi adedi)

0-4,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri

500

5-7,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri

750

8-9,99 (metre) deniz balıkçı gemileri ile 8 m. ve daha büyük boydaki içsu balıkçı gemileri

1.000Hayvan Gen Kaynakları Desteği

 (TL/baş/kovan)

Büyükbaş hayvan koruma

600

Küçükbaş hayvan koruma

90

Sığır pedigrili koruma

800

Arı koruma

40

Islah programındaki; koyun/keçi ve yavrularına halk elinde ıslah desteği(baş)

Elit sürüde

70

Taban sürüde

40

Halk elinde manda ıslahı  (anaç manda)

850

Damızlığa ayrılan manda (düve/tosun) (baş)

200

Damızlık erkek materyal (koç-teke) (baş)

200

 


''