Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı

Şube Müdürü


 
Ramazan Emrah YALÇIN
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür V.
Ziraat Mühendisi
Tel:0288-214 34 47 Dahili:170

Şube Müdürümüzün Özgeçmişi


ADI SOYADI

R. Emrah YALÇIN

ÜNVANI

Mühendis

TELEFON

0 (288) 214 34 47-170

E-POSTA ADRESİ

ramazanemrah.yalcin@tarimorman.gov.tr

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

Kırklareli  24/05/1980

EĞİTİM DURUMU ​ ​ ​

1986-1990 Kırklareli Tevfik Fikret İlkokulu

1990-1993 Kırklareli Fahri Kasapoğlu Ortaokulu

1993-1997 İstanbul Halkalı Ziraat Meslek Lisesi

1997-2001 Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi- Bahçe Bitkileri Bölümü

YABANCI DİL

İngilizce

MEDENİ DURUMU

Evli – 2 Çocuk

ÇALIŞMA HAYATI ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

1998-2002 Zonguldak Alaplı Tarım İlçe Müdürlüğü 

2002-2006 Edirne Tarım İl Müdürlüğü 

2006-2007 Edirne Havsa Tarım İlçe Müdürlüğü 

2007-       Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 


 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
 ​

Personel Listesi

            BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

Adı Soyadı Görevi Dahili  E-Posta Adresi
Ramazan Emrah YALÇIN Şube Müdür V.170
 
ramazanemrah.yalcin@tarimorman.gov.tr
Ramazan ALEV Mühendis/İnspector 151  ramazan.alev@tarimorman.gov.tr
Gökhan SEZER Mühendis 151  gokhan.sezer@tarimorman.gov.tr
Ali TOP Mühendis 164  ali.top@tarimorman.gov.tr
Bülent ŞAHİN Mühendis 171
 bulentsahin@tarimorman.gov.tr
Beysim ÖZGÜR Mühendis 165  beysim.ozgur@tarimorman.gov.tr
​Burak AKBAYRAK ​Mühendis​168 ​burak.akbayrak@tarimorman.gov.tr​
​Gökhan SARIÇİÇEK ​Mühendis ​165 ​ gokhan.saricicek@tarimorman.gov.tr
​Mustafa Sinan MİZMİZLİOĞLU ​Mühendis​169 ​sinan.mizmizlioglu@tarimorman.gov.tr
Nazif  TINMAZ Tekniker 168  nazif.tinmaz@tarimorman.gov.tr
Ünal TURFAN Tekniker 163  unal.turfan@tarimorman.gov.tr
Metin TOYGAR Tekniker 169  metin.toygar@tarimorman.gov.tr
Necdet GÖÇ Tekniker 167  necdet.goc@tarimorman.gov.tr
Mahmut DURMUŞ ​Tekniker171mahmut.durmus@tarimorman.gov.tr
Onur KÜÇÜKKARIŞ İdari Büro Görevlisi 171  onur.kucukkaris@tarimorman.gov.tr
 Hüseyin ŞAHİN  Mühendis163  huseyin-sahin@tarimorman.gov.tr
 Duygu AKINCIOĞLU  Mühendis167
 duygu.akincioglu@tarimorman.gov.tr
       

Şube Müdürlüğünün Görevleri

BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,

 c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,

ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,

 d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

 f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek, 

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,

 h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek,

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

 i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,

 j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

k) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,

l) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek,

m) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,

n) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, 

o) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,

 ö) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

p) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

 r) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,

 s) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek,

ş) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek,

t) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,

u) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.

ü) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

 v) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,

y) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

 z) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.

 aa) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,

''